Arabic Bulgarian German Greek English Spanish Farsi French Croatian Italian Dutch Portuguese Serbian Russian Serbian Latin Turkish Ukrainian Chinese simplified Chinese traditional
Начало Последни новини Покана

Покана

print
email

общо събрание

П О К А Н А

 

Управителният съвет на СНЦ „Отец Паисий“, кани всички пълномощници и членове на Сдружението на общо събрание, което ще се проведе на 20.04.2016г./сряда/ от 17,30 часа в учителската стая.

 

Дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет за дейността на УС и годишен финансов отчет за 2015година.

2. Приемане на годишен план за работа и бюджет на Сдружението през 2016година.

3. Освобождаване на членове на УС и избор на нов УС и Председател на Сдружението

4. Обсъждане на програма за честване на 155-та годишнина от създаването на училището.

5. Други

Забележка: При липса на кворум събранието се отлага за 18,30 часа в същия ден.

 

От Управителния съвет

 

Прочетено 1093 пъти
Повод за гордост
Предишна статия
Повод за гордост
Неучебни дни
Следваща статия
Неучебни дни

Подкатегории