Arabic Bulgarian German Greek English Spanish Farsi French Croatian Italian Dutch Portuguese Serbian Russian Serbian Latin Turkish Ukrainian Chinese simplified Chinese traditional
Начало Последни новини Съобщение към родителите на бъдещите първокласници

Съобщение към родителите на бъдещите първокласници

print
email

31.03.2017

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Поради постъпили запитвания, правим уточнение, че в предстоящия етап децата, за които ще се подават заявления за записване в 1. клас, не се разпределят по паралелки.

Това разпределение и обявяване на списъците на записаните в 1. клас по паралелки ще се извърши съгласно графика на дейностите, част от публикуваната заповед на директора - № РД-10-4508-558/22.03.2017г.

Прочетено 445 пъти

Подкатегории