Arabic Bulgarian German Greek English Spanish Farsi French Croatian Italian Dutch Portuguese Serbian Russian Serbian Latin Turkish Ukrainian Chinese simplified Chinese traditional
Начало ПРИЕМ 2017

ПРИЕМ 2017

Записани ученици за 1. клас след първо класиране

07.06.2017 Уважаеми родители на бъдещи първокласници, След първо класиране в 1. клас през учебната 2017-2018 г. в ОУ „Отец Паисий“ са записани посочените в приложения СПИСЪК ученици. Свободните места към 07.06.2...

Списък с класираните за 1. клас

02.02.2017 Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Съгласно графика на дейностите за приемане на ученици в 1. клас през учебната 2017-2018 година, обявяваме списъка с класираните ученици на 1-во класиране. ...

Съобщение към родителите на бъдещите първокласници

31.03.2017 Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Поради постъпили запитвания, правим уточнение, че в предстоящия етап децата, за които ще се подават заявления за записване в 1. клас, не се разпределят по парал...

Стартира подаването на документи за прием в 1. клас

. Уважаеми родители, На 03.04.2017г. ще започне приемът на заявления за записване на ученици в 1. клас за учебната 2017/2018 година. Публикуваме на Вашето внимание: 1. Заявление за записване на дете в 1....