Arabic Bulgarian German Greek English Spanish Farsi French Croatian Italian Dutch Portuguese Serbian Russian Serbian Latin Turkish Ukrainian Chinese simplified Chinese traditional
Начало За училището История на училището

История на училището

print
email
История на училището

Над 150 годишно училище с традиции и бъдеще!

ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, Община Силистра

 

Историята на ОУ „Отец Паисий” датира от 1861/1862 година, когатоСнимка учителят Милан Кънчев Миланов основава в гр.Силистра ПЪРВОТО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ, чийто наследник се явява училище „Отец Паисий”.

 

В класното училище се подготвят над 250 ученици от града и селата. За първи път са открити трето и четвърто отделение за ученички. За първи път се чества общобългарския празник ,посветен на славянските първоучители Кирил и Методий, а в края на всяка година се провежда публичен тържествен изпит, на който присъстват училищни настоятели, представители на турската власт, родители, граждани. Всеки ученик, завършил училището, получава свидетелство с печат „БЪЛГАРСКО ОБЩОНАРОДНО УЧИЛИЩЕ –СИЛИСТРА -1865 година”.

 

Първи печатПрез 1870 година общината назначава Сава Илиев Доброплодни за учител, един от най-прочутите възрожденски учители.

 

Училището приема името „Отец Паисий” през 1896 година ,след като учениците се преместват в специално построена сграда.

 

По време на румънската окупация българските училища се закриват, унищожена е голяма част от архива им, но училище „Отец Паисий” продължава съществуването си като Частно българско училище. На 19 май 1935 година е открита новата сграда, в която то се помещава и до днес.

 

2. Постижения и изпълнени проекти

УчителиЗначителни са постиженията на училището в годините на своето съществуване. Например, през 1977/78 година учителският колектив получава званието „Образцов”. По повод честването на 125- годишния юбилей на училището през учебната 1986/87 година учителката по история Петранка Павлова и Цветанка Григорова, учител по български език и литература публикуват историята на училището, а през 1996 година е отбелязан тържествено 135-годишния юбилей на училището.

 

През 2004 година е учредена награда „Нотев”, с която се удостояват изявени седмокласници.

 

През 2006 година е учредена награда –статуетка с лика на патрона Статуеткана училището Паисий Хилендарски, която училището реализира със собствени средства. Връчва се за принос в утвърждаване и обогатяване на традициите на училището.

 

През 2006 година се отбелязва тържествено 145–та годишнина на училището и за първи път се връчва статуетката на Стоян Нейчев – дългогодишен директор на ОУ”Отец Паисий”.

 

От 2005/2006 година е утвърдена задължително избираемата подготовка по математика и информационни технологии, български език и чуждоезиково обучение.

 

 

През 2011 година училщето чества своята 150 годишнина с множество разнообразни прояви, разказващи за историята му. 

Д
нес училище „Отец Паисий” е с две степени на обучение – начална и прогимназиална. В приоритетите на училището са и хуманизацията и естетизацията на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците.

 

Училището работи и в следните направления:

  • Интеграция на ученици със специфични образователни потребности с цел социализирането им.


  • Съвместна работа с правителствени и неправителствени организации по различни проекти - Фондация „Програма ”Стъпка по стъпка”, Сдружение „Свят за всички” , Глобален екологичен фонд”,община Силистра и др.


  • Въвеждане на пълна училищна униформа за всички ученици.


  • Прилагане на иновационни методи в обучението за утвърждаване на училището в желана територия за учениците.


  • Разширяване на диапазона на извънкласните и извънучилищни дейности чрез включване на учениците като ръководители, организатори ,изпълнители в различни проекти.


  • Взаимодействие с родителската общност за формиране у учениците на активна гражданска позиция.

Прочетено 5093 пъти
Химн на училището
Следваща статия
Химн на училището

Подкатегории