Проект "УСПЕХ" 2012-2013

Проект УСПЕХ


През учебната 2012/2013 година по проект УСПЕХ в ОУ "Отец Паисий" са организирани дейности в 27 извънкласни форми с участието на 283 ученици.

Снимки можете да разгледате ТУК.

Училището работи в следните направления:

1 Природоматематически науки клуб JumpMath  Живка Димитрова Жекова

2 Природоматематически науки клуб JumpMath  Марияна Станчева Гагова

3 Природоматематически науки клуб Архимед  Ваня Стоянова Байчева

4 Природоматематически науки школа Математиката - забавна и чудесна  Гергана Тодорова Добрева

5 Здравно образование клуб Ние и природата  Веска Дончева Атанасова, Анна

Атанасова Енчева

6 Здравословен начин на живот клуб Шахмат  Борис Петров Дашев

7 Здравословен начин на живот секция Приложно колоездене  Димитър Стойчев

8 Здравословен начин на живот секция Тенис на корт  Божидар Мирославов Чонков

9 Здравословен начин на живот школа Модерен балет Магдалена Ангелова Кънева

10 Здравословен начин на живот клуб Зелени алтернативи Невяна Добрева Сапунджиева, Живка

Димитрова Жекова

11 Здравословен начин на живот клуб Екохоризонти Дарина Иванова Панова

12 Здравословен начин на живот клуб Млад еколог Албена Христова Караколева

13 Комуникативни умения на

роден език

клуб Художествено творчество Ванушка Ангелова Александрова, Марияна Гагова

14 Комуникативни умения на роден език школа Млади гидове Галя Станчева Стоянова

15 Комуникативни умения на чужд език клуб Лидерска академия - GBLOW Милена Димова Цанева

16 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация клуб  Чудесата на България Галина Панчева Димова

17 Граждански компетентности дискусионен клуб Добрите обноски - паспорт за успех Галина Димитрова Любенова,

Детелина Иванова Дашева

18 Предприемачество клуб Нашият град Йорданка Георгиева Косева

19 Предприемачество клуб Нашият град Иванушка Тодорова Иванова

20 Културни компетентности клуб Приложно изкуство Кина Митева Некова

21 Културни компетентности клуб Приложно изкуство Лилия Петрова Тончева

22 Културни компетентности ателие Творчеството на боичките Стоянка Стоянова Ангелова

23 Културни компетентности ателие Красота от природата Миглена Димитрова Попова

24 Културни компетентности ателие Арт - ателие Дарина Иванова Панова

25 Културни компетентности арт-студио Сребърни звънчета Даниела Николова Григорова

26 Културни компетентности ателие Народни художествени занаяти Виктория Величкова Андонова

27 Дигитални компетентности клуб Млад информатик Атанаска Тодорова Гинова

АКО ИМАТЕ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В НЯКОЯ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА - ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯТ УЧИТЕЛ.

Научете повече за компютърните престъпления и как да се предпазим от тях.
Компютърни престъпления