Родителите на децата, които за първи път ще бъдат в 1. клас имат право на еднократна помощ в размер на 300,00 лева за покриване на част от разходите за първия учебен ден. 

Вижте повече – ТУК.