Във връзка с осигуряване на условия за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние, моля да имате предвид, че при желание или при необходимост Вашето дете да се обучава по този начин, следва да попълните и предоставите в училището  следната документация:


1. Декларация за осигурени условия от родителя за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние;

2. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по желание на родителя – или 

3. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по медицински причини.

При допълнителни въпроси, обърнете се към директора на училището по:

телефон – 0897644004

имейл – school.office@opsilistra.bg