за свикване на заседание на Обществен съвет при

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра

.

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 03.09.2020 г., от 18,00 часа в учителската стая на училището.

Може да се запознаете с поканата ТУК.