Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата – виж ТУК