от заседание на Обществения съвет

Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 17.03.2021 г.