Със заповед на директора е определен поименният състав на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“- Силистра с мандат 2019-2022, както следва:

                   Председател:   Златко  Нотев – представител на родителите

 Членове:  1. Кремена  Петрова – представител на родителите

 2. Траян  Петров – представител на родителите

 3. Ирина Стойкова – представител на родителите

 4. Мария Стойчева – представител на финансиращия орган – община Силистра

Резервни членове:

 1. Ивелина Костадинова – представител на родителите

 2. Румяна Атанасова – представител на родителите

 3. Теменужка Йовкова – представител на финансиращия орган – община Силистра

Настоящият състав на Обществения съвет се определя за срок от три години.

 

Приложения:

Заповед на директора за определяне на състав на Обществен съвет