Може да се запознаете с Отчета за дейността на Обществения съвет за учебната 2020-2021 г., приет на редовно заседание, проведено на 02.09.2021 г. – ТУК