Уважаеми ученици и родители,

Моля, обърнете внимание на особеностите в разписанието на училищния автобус за учебната 2021-2022 г.

За учениците от 1 и 2 клас

Сутрин учениците от 1 и 2 клас ще пътуват с училищния автобус на Спортно училище „Дръстър“. Първа спирка – „Байкал“ и последващите спирки в с.Айдемир и кв. Деленки. Тръгване от спирка „Байкал“ – 7:40 ч.

Вечер  учениците от 1 и 2 клас ще пътуват с училищния автобус на ОУ „Отец Паисий“ в 16:40 ч.

За учениците от 4 и 5 клас

Учениците от 4 и 5 клас ще пътуват само училищния автобус на ОУ“Отец Паисий“ – Силистра, както следва:

7:33 ч. – от спирка „Байкал“ – с. Айдемир

14:00 ч. – от ОУ „Отец Паисий“ /за тези, които не са в ЦОУД/

17:12 ч. – от ОУ „Отец Паисий“ /за тези, които посещават ЦОУД/

За учениците от 6 и 7 клас

Учениците от 6 и 7 клас ще пътуват само училищния автобус на ОУ“Отец Паисий“ – Силистра, както следва:

7:00 ч. – от спирка „Байкал“ – с. Айдемир

14:00 ч. – от ОУ „Отец Паисий“ /за тези, които не са в ЦОУД/

17:12 ч. – от ОУ „Отец Паисий“ /за тези, които посещават ЦОУД/

Учениците, които пътуват в рамките на град Силистра от спирка „Аврора“ ще се качват на училищния автобус на ОУ „Отец Паисий“ в 7:45 ч.

За всички курсове са определени придружаващи учители по график, утвърден от директора на училището, включително и за ежедневния курс на СУ „Дръстър“.