На 24.09.2021 г. с крос, в който се включиха  учениците от II до VII клас ОУ „Отец Паисий“ проведе  „Европейски ден на спорта“. Победителите получиха награди от организаторите.

„Европейският ден на спорта в училище“ се провежда като част от кампанията NowWeMove и „Европейска седмица на спорта #BeActive“. Събитията от кампанията NowWeMove са официално подкрепени от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и СО.

„Европейският ден на спорта в училище“ е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ на всеки участник. Включването на младите хора и децата в подобни инициативи е от изключително значение и за изграждането на здравословни навици.

Вижте повече на сайта на Сдружение „БГ Бъди активен“ – http://www.bgbeactive.org