ОУ “ Отец Паисий“ продължава реализирането на   дейности по проект  „Scientists in STEAM action: applying the flipped classroom pedagogical strategy through institutional partnerships“, програма Еразъм+

На проведена работна онлайн среща между участниците  по проекта бяха обсъдени предстоящите дейности, които ще бъдат реализирани в STEAM дисциплините във всяко партньорско училище. Планирани бяха  предстоящите мобилности за учители в държавите Румъния и Турция!