Във връзка с дългогодишното сътрудничество на ОУ „Отец Паисий“ с издателство Pearson Longman, училището е сертифициран център за провеждане на изпитите Pearson Test of English (PTE) General и PTE Young Learners, с които да докажете Вашите езикови знания.


На линка
https://exams.sanpro.bg/exam-sessions/ можете да откриете подробна информация за формата на изпитите, сесиите и изпитните центрове, както и да направите регистрация за избран от Вас изпит.

Александър Господинов – старши учител по английски език и

Нели Йорданова – старши учител по английски език

вече са акредитирани изпитващи за изпитите Pearson English International Certificate (PEIC)


Повече детайли можете да получите от координатора в издателска къща „С.А.Н. ПРО“ на телефон 088 466 2016.