1. Преминаване на ротационно обучение за учениците от V до VII клас от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. при условията, посочени в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстновка в училищата (без тестване с неинвазивни тестове за Ковид 19 за паралелките в присъствено обучение при ротация).


2.
Присъствени учебните часове за учениците от VI до VII клас от 29.11. до 03.12.2021 г. по утвърденото седмично разписание за I учебен срок и утвърдено разписание на учебните часове с продължителност 40 минути.


3.
Учебните занятия за учениците от V а, V б и V в клас от 29.11. до 03.12.2021г.
да се провеждат в електронна среда от разстояние,
синхронно в облачната платформа на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра в G Suite за образованието.

4. Образователен процес за учениците от начален етап (без промяна от 10.11.2021г.).

Вижте пълната заповед