„Пази детето в Интернет“ – кампания на „Лев Инс“

 Кампания „Пази детето в Интернет“, организирана от „Лев Инс“ с цел превенция на онлайн тормоза и посегателството над децата в Интернет.

Цялата информация за проекта е налична на сайта на кампанията https://detetovinternet.bg/