от заседание на Обществения съвет

Може да се запознаете с протокола от редовното заседание на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“, проведено на 27.10.2021 г.