Продължава реализирането на дейности  по проект „Scientists in STEAM action: applying the flipped classroom pedagogical strategy through institutional partnerships“  в училище.На проведената поредна онлайн среща между партньорите по проекта бяха коментирани проведените дейности в периода октомври – декември 2021година. Заедно участниците от различните европейски държави си поставиха задача до края на месец февруари 2022г. учителите по природни науки в екип с учителите по английски език да проведат урок с използването на метода Flipped classroom и Screencast-O-Matic – софтуерен инструмент за екранизиране и видео редактиране.Всички добри практики ще бъдат споделени на страницата по проекта в  платформата eTwinning.