Здравейте!

Ние, четвъртокласниците, често имаме нужда от добри съвети за това как да разнообразим проекти и представяния за теми, свързани с учебните предмети и други неща, които ни заобикалят и са ни интересни. 

Затова днес решихме да ви представим

Първо си избираме темата, по която ще работим. Може да си направим лапбук на всякаква тема, но преди всичко трябва да се съобразим с нашата възраст и знания. Ако сме първи клас, темата трябва да е лесна и да има възможност да намерим достатъчно информация – от книги, от интернет, от нашите родители. Ако сме вече по-големи, например 4 клас, може да подберем тема, която да изисква по-сложно съдържание. Отново е важно да търсим информацията в достоверни източници. Кои са те? Можем да се допитаме до нашите учители за помощ и подкрепа.

След като изберем темата, правим план. Обмисляме как ще изглежда нашият лапбук, какво ще включва, в какви прозорци ще разположим информацията, кои илюстрации са най-подходящите към текста, каква да е големината и т.н. Също така тук е мястото и да запишем конкретните важни моменти, които следва да присъстват в нашия лапбук.

Например ако сме избрали темата „Човекът“ и ще представяме лапбук по Човек и природа, можем да включим следните моменти:

Концепцията за човека

История на човешкия род

Преход към цивилизацията

Прародина на човека

Анатомия на човешкото тяло

Жизнен цикъл

Емоции

Човешката общност – семейство, приятели, училище

Любопитни факти

В зависимост от темата, следва да решим и каква точно информация ще включим. Хубаво е текста да е разнообразен и да обхваща повече теми, за да е по-интересно и изчерпателно представянето след това. Например, ако ще представяме историческа личност, е добре да включим данни за неговото рождение, начин на живот, професионален път, житейски роли, паметници в негова чест /ако има такива/, важни дати, свързани с неговата личност, мнение на други личности за него, както и малко популярна информация /любопитни факти/, ако сме намерили такава и считаме, че тя е достоверна.

Сега трябва да помислим как всяка от точките на плана ще бъде представена в нашия лапбук – от текста до игрите и задачите за разработка. Как да поберем информацията в различните джобове, миникнижки, минибележници, книжки акордеони, въртящи се дискове, карти, разгъващи се страници, фигурни джобове, пликове и пр. Оформяме първо корицата на интерактивната папка от картон с формат А3, като прегънем късите краища един към друг до получаване на прозорец, в който разполагаме предвидените елементи и съдържание.

За изработването на един лапбук е необходимо да си подготвим следните материали:

Картон с размер 29/42 см или А3 формат.

Офсетова хартия – бяла и цветна

Ножици

Лепило

Телбод

Други декоративни материали

Изрязваме детайлите, изписваме текстовете, залепяме всяко нещо на предвиденото за целта място, разпределяме илюстрациите и нашият лапбук е готов.

Гледай клипчето и виж моят първи лапбук на тема „Паисий Хилендарски – първият будител“