На 28.02.2022 година се проведе STEAM урок по човекът и природата и английски език в 6 А, клас на тема: „Водата е живот”.

STEAM е нов начин за изучаване на света, който ни заобикаля. Затова в този час бяха интегрирани елементи от предметите човекът и природата и английски език. Учениците приеха предизвикателството на своите учители – Христина Димитрова и Милена Цанева. Показаха завидни знания и умения при изпълнение на поставените задачи – работиха в групи: лаборанти, хидролози, експериментатори и изобретатели. Проведоха интересни експерименти и анализираха получените релултати. 

През целия час се наблюдаваше атмосфера на засилен интерес, желание изява и спортен дух между петте oтбора, което допринесе за лесно усвояване на знанията и уменията от учениците по темата.

Урокът завърши с обръщение на директора на училището госпожа Галя Илиева, която поздрави шестокласниците за показаните знания, отговорно отношение и креативното мислене.