ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СИЛИСТРА
ОРГАНИЗИРАТ
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ “ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” – СИЛИСТРА 2022

ПРИМЕРНИ ТЕМИ:
„РАЗЛИЧЕН СЪМ. ПОГЛЕДНИ МЕ С ТВОИТЕ ОЧИ!“
„СВЕТЪТ, В КОЙТО ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ“

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА
Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3;
– Използваните материали са без ограничение;
– На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
 трите имена на автора /клас, адрес, училище, телефон за връзка/, заглавие на рисунката, име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
 всяка рисунка да е придружена с текст, който да съдържа кратко
описание на творбата и послание /прикрепени на гърба на рисунката/.
Възрастови групи:
Първа група – от 1 – 4 клас
Втора група – 5 – 7 клас;
Трета група – 8- 10 клас

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ
– Участието с есе или разказ е индивидуално;
– Есето или разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния конкурс и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси;
– Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
– Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, клас и възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Възрастова група:
от 8 до 12 клас.

Краен срок за изпращане на творбите: 29 април 2022 г.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
Община Силистра, ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ „Дъга на толерантността”

Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg

 

Вижте подробности за регламента ТУК.