Тези вълшебни истории, които разпалват въображението на децата и в същото време са първото им докосване до магията на литературата.
През седмицата учениците от I и II клас в часовете по четене и при посещение на РБ“ Партений Павлович „, имаха удоволствието да им четат , да се насладят и докоснат до приказния свят на Андерсен, до неговите герои.
Инициативата „Героите на Андерсен “ е част от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.