На 9 май – Ден на Европа, в много училища в страната се провежда Ден на ученическото самоуправление. За поредна година в нашето училище, в този ден учениците” поемат управлението на училището”, макар и само за ден.

Целта на ученическото самоуправление е учениците да усвоят знания, умения и компетенции, да разберат по-добре същността на образователно-възпитателния процес, да станат по-отговорни, дисциплинирани и толерантни.

Възможност да заемат някоя от ръководните, административни или други длъжности в училище имаха ученици от 7 клас. Ученици влязоха в ролята на Директор, секретар, главен счетоводител, психолог, педагогически съветник, логопед, ресурсен учител, хигиенисти, охрана, медицинска сестра, главен дежурен учител.

За Директор бе избран Любомир Борисов от 7б клас. Той се срещна с учениците от всички класове, изслуша техните предложения и мнения. В края на деня беше връчена Петиция на Директора на училището г-жа Галя Илиева с предложения и идеи за подобряване на материалната база и разнообразяване на училищния живот.

Всички учители имаха достойни заместници, които се справиха отлично с поставените им задачи и показаха силна амбиция и мотивация за работа. Учениците бяха развълнувани и щастливи, че техни връстници успяват да се справят с учебния процес. Учениците-учители успяха, макар и за кратко, да се докоснат до професията „учител“ и осъзнаха колко важна и отговорна е работата на педагога.