На 10 май 2022 г. в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра се представи пред 13 учители от област Силистра открита педагогическа практика по човекът и природата в VIа клас на тема „Кръвоносна система при човека. Кръвообращение“ с преподавател госпожа Христина Димитрова. Проведе се дискусия на тема: „Проектно – базирано обучение за повишаване на резултатите по природни науки“. Тема, която формира умения за работа в екип и личностно развитие.

Във връзка с проектно базираното обучение учениците бяха предварително разделени на екипи с определени проектни задачи – създаване и представяне на модели на сърце; модели на кръвни клетки; модели на кръвоносни съдове и кръвообращение, дисекция на сърце и др. В хода на урока се осъществиха междупредметни връзки с математика и изобразително изкуство, и вътрешнопредметни връзки с човекът и природата – 3 и 5 клас. Наблюдаваният урок илюстрира един интерактивен модел на урок по човекът и природата, изграден на партньорски отношения между учител и ученици.

Присъстващите учители от областта бяха впечатлени от интерактивните методи, които се приложиха за постигане на очакваните резултати по учебна програма в VI клас. Учениците правеха своите първи стъпки в анатомията и физиологията на човека, като показаха умения за измерване на пулс и кръвно налягане.

Снежана Пенева – старши експерт по природни науки и екология към РУО – Силистра