за свикване на заседание на 

СНЦ „Училищно настоятелство при Отец Паисий“ – Силистра

май 2021

Може да се запознаете с поканата  ТУК.