Уважаеми родители,
Представяме на Вашето внимание СПИСЪК – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявление за записване в 1. клас за учебната 2022-2023 г.
Записването на децата в първи клас за учебната 2022-2023 година се извършва срещу представяне на оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование на 6, 7 и 8 юни  2022 г. от 8:00 до 16:30 часа в училище. Може да получите повече информация при охраната. 
Родителска среща по паралелки на 9 юни 2022 година от 18,00 ч. в ОУ „Отец Паисий“. 
I а клас – к. 107, класен ръководител Галина Димитрова
I б клас – к. 108, класен ръководител Детелина Дашева
I в клас – к. 106, класен ръководител Светла Канонова 
За Ваше улеснение прилагаме и следните документи:
Проба на униформа и поръчка – от 01.06. – 30.06.2022 г. от 8:00 до 18:00 часа в кабинет 102 в училището, 1 етаж.