Някои хора правят света специален, само защото са в него! Училищната общност на ОУ „Отец Паисий“ изразяваме своята огромна благодарност към Вас, хората с големи сърца- дарители на стипендии! Вашата съпричастност и щедрост са израз на човечност и доброта, идваща от самото сърце!

Благодарим от сърце за протегнатата ръка и шанса нашите деца да участват в Космически и научен лагер за обучение!

 

       ДАРИТЕЛИ НА СТИПЕНДИИ

  1. „ЕЛИКА ПРОЦЕСИНГ “ ООД, гр. Силистра, собственици Калоян Йорданов Радулов и Детелина Недялкова Радулова
  2. ФАЗЕРЛЕС АД“, гр. Силистра, Изпълнителен директор: инж. Милко Кесаровски
  3. „СИЛОМА“ АД, гр. Силистра, Изпълнителен директор: Милко Ангелов и инж. Георги Гайдаров
  4. Муса Алитов Мусов, управител на мандра за производство на млечни продукти с. Ситово, община Силистра
  5. „Бизнес група Контакт-Силистра“ ЕООД, гр. Силистра, управител инж. Велизар Плугаров