Уважаеми родители,

Във връзка с обаждания на родители, които не са успели да направят поръчка за униформа до 30 юни 2022 г. направихме следните уточнения с фирма „БОНИТА СТИЛ“  ЕООД:

1. Поръчка за униформа  може да се направи и на сайта на фирмата – https://www.bonitastyle.com/19454580.html

2. Поръчката за униформа през сайта да се прави при крайна необходимост – изпуснат срок за общата заявка, необходимост от закупуване на отделен елемент, новоприет ученик.  

3. При поръчка до 5 август 2022 г. през сайта на фирмата, поръчаната униформа ще пристигне с общата заявка на училището. Няма да има такса за доставка за родителите. Родителите ще платят униформата в училището при получаването и. Парите ще бъдат преведени на фирма Бонита чрез Училищното настоятелство. 

4. При поръчка след 5 август 2022 г. през сайта на фирмата, поръчаната униформа се получава лично от родителя на посочен адрес с наложен платеж. Заплаща се такса за доставка. 

При необходимост и желание от родителите, след провеждане на родителските срещи в началото на м. септември 2022 г. може да се направи допълнителна обща заявка към фирма „БОНИТА СТИЛ“ и фирма „Златев“.

Мострите на униформата за уч. 2022 – 2023 г. са върнати на фирма „БОНИТА СТИЛ“ ЕООД. Мостри за униформа ще има през следващата обща заявка за училището за уч. 2023 – 2024 г., която ще бъде през юни 2023 година. 

Мостри на тениски на фирма „Златев“ са налични в училище при касиер – домакина, к. 204, втори етаж на учебната сграда. 

Телефон на директора за контакти при необходимост – 0897644004.