Щастливи сме да посрещнем всички възпитаници на Основно училище „Отец Паисий“ отново в класните стаи! 

Дойде дългоочакваният ден и за малките първокласници! Благодарим Ви, мили родители, че ги поверихте на нас!

15.09.2022 г.

9,00 ч. – 10,00 ч. – тържествено откриване на уч. 2022 – 2023 г. във вътрешния двор на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра. Допускат се родители.

10,00 ч. – влизане на учениците в учебната сграда в следната последователност и входове.

Заден вход, от страна на физкултурен салон.
1. I a, б, в клас
2. II а, б, в клас
3. V а, б клас
4. VI б, в клас

Заден вход, страничен корпус в края на двора.
1. III а, б клас
2. IV а, б клас
3. VI а клас
4. VII а, б клас

10,00 ч. – 11,00 ч. – час на класа и тържества по класовете в класни стаи I – VII клас.

Допускат се в учебната сграда родителите на учениците от I клас при спазване на дистанция.
Във връзка с наложените временни противоепидемични мерки е желателно ограничаване присъствието на близките на учениците от I клас в учебната сграда.

Продажба на купони за топъл обяд

10,30 ч. – 11,30 ч. – училищен двор, до физкултурен салон

При необходимост и повече желаещи родители продажбата на купони ще продължи и след 11,30 ч.

Училищният автобус само на 15.09.2022 г. няма да пътува от с. Айдемир.

Вижте МАРШРУТНОТО РАЗПИСАНИЕ на автобуса за 1 учебен срок.

 

Директор: Галя Илиева