Може да се запознаете с Отчета за дейността на Обществения съвет за учебната 2021-2022 г., приет на редовно заседание, проведено на 13.09.2022 г. – ТУК