за свикване на заседание на Обществен съвет при

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра

септември 2022

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 13.09.2022 г., от 17,30 часа в Учителската стая.

Вижте пълния текст на поканата ТУК.