На сайта на Съюза на математиците, секция Габрово е качено националното класиране от Математическото състезание „Хитър Петър“ на 11.10.2022 г.

http://www.smb-gabrovo.com/wp-content/uploads/2022/10/Results_HitarPetar_2022_BG_11.10.htm

По регламент има 3 дни за питания и констатации от родителите към локалните координатори. За област Силистра е ОУ „Отец Паисий“.

За питания и констатации тел. 0897644004.

Галя Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра