През изминалият месец октомври, ученици на обща и допълнителна подкрепа участваха в есенна арт работилница, в която изработиха невероятно красиви неща.

Есента е сезонът, който докосва най-много сетивата на децата чрез изобилието от цветове, вкусове и природни материали – листа, кестени, плодове и зеленчуци, промени във времето….

Под ръководството на екипа за подкрепа за личностно развитие – Мирена Денева – логопед; Елка Йорданова – психолог и Миглена Петрова – ресурсен учител, децата развихриха своето въображение и пресъздадоха вълшебствата на есента през своя поглед.

Участието им в есенната арт работилница достави истинско удоволствие, стимулира въображението им, даде увереност в собствените им възможности и разви работа в екип.