Многократно сме споделяли високите постижения и успехи на нашите ученици в състезания и конкурси на английски език, но днес успяхме да покажем, че те са резултат от сериозна и отговорна работа, но и плод на забавно, нетрадиционно, иновативно обучение.

Щастливи сме да споделим, че домакинствахме представянето на открит урок по английски език и физическо възпитание, в който показахме, че чуждия език и спорта са не само любими предмети, но са такива, защото изграждат увереност, самочувствие, мотивация на победители.

Урокът бе представен пред 17 учители по английски език от областта с динамиката и заряда на двама от най-отдадените ни учители г-н Александър Господинов и г-н Николай Николов с менторската подкрепа и изисквания на ст. експерт по чужд език и по майчин език при РУО – Силистра г-жа Фатме Османова – Атанасова, организатор на дейността. Благодарим за доверието!

Удовлетворени, вдъхновени и с още по-голям ентусиазъм сме решени да усъвършенстваме още повече езиковите и комуникативни компетенции на паисиевци по английски език. Очаквайте скоро новини за възобновяване на една отличаваща ни със знак за високо качество новина!