РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

XXX-то Коледно математическо състезание за ученици от 1 до 7 клас

Дата на провеждане: 11.12.2022 г. (неделя)

Начален час: от 8,30 до 10,00 часа (за I и II клас) и от 10,30 до 12,30 часа (за III-VII клас).

Място на провеждане: ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра

Времетраене: I и II клас – 90 минути; III – VII клас – 120 минути.

Участници: ученици от I до VII клас.

Темата за VII клас е във формат на Национално външно оценяване. Участието е индивидуално.

Такса за участие: 10,00 лв., която трябва да се отчете до 07.12.2022 г. в брой в касата на СНЦ „УН при ОУ „Отец Паисий“ в учебната сграда на ОУ „Отец Паисий“, к. 205 (кабинет на главния счетоводител) или превод на следната банкова сметка:

СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий” – гр. Силистра“
IBAN BG38DEMI92401000228954
BIC DEMIBGSF
„Търговска банка Д“ АД – ФЦ Силистра

Заявките се изпращат по електронен път на адрес: kms@opsilistra.bg в таблица Eхcel (като изтеглите Заявката за участие по-долу) до 07.12.2022 г. В заявката да се посочи лице за контакт /име, телефон и електронна поща/ от съответното училище.

За участието на учениците и съответно техните родители подават декларация за информираност и съгласие по изпратения образец. При изпращане на заявката училището изпраща и списък на учениците, които са изразили НЕсъгласие за публикуване на резултатите си. Декларациите за информираност и съгласие се съхраняват в училището, в което се обучава ученика.

Резултатите и класирането ще бъдат обявени на сайта на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра – https://paisii.oisy.org на 15.12.2022 г.

Награждаването на победителите от състезанието ще се проведе на 16.12.2022 г. Информация за мястото и началния час на награждаването ще бъдат допълнително публикувани на сайта на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра – https://paisii.oisy.org