Проект на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий““, гр. Силистра беше одобрен сред 75 проектни предложения в тазгодишното пето издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България– „Ти и Lidl за по-добър живот“.
Проект „Дигиталният кът – любимо място за учене и творчество“ ще даде възможност за промяна на част от образователната среда в ОУ „Отец Паисий“. Дигиталният кът ще бъде изграден във фоайето и коридора на втория етаж на училището. Ще бъдат организирани гъвкави зони с леки и преместваеми мебели за практическа работа, дискусии и презентации. Зоните ще се използват от всички ученици, учители и гости както по време на учебните часове, така и през междучасията.

Проектът е с продължителност 12 месеца, през които ще се изгради дигиталният кът и ще се провеждат занимания по роботика. Стойността на одобреното финансиране е в размер на 8 974 лв.

 

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.