На 10 октомври 2022 г. се проведе информационна среща за проект „Дигиталният кът – любимо място за учене и творчество“, финансиран по програма „Ти и Lidl за по-добър живот“.

На събитието присъстваха представители на местната власт в лицето на д-р Мария Димитрова, Началникът на РУО – Силистра, г-жа Габриела Миткова, представители на Общинско радио – Силистра, представители на Община Силистра, Директорите на ДГ „Ян Бибиян“ – г-жа Румяна Дженкова, ДГ „Роза“ – г-жа Цветелина Иванова, ДГ „Добруджа“ – г-жа Виолета Василева, учители и родители от ОУ „Отец Паисий“.

Водещ на събитието беше г-жа Радина Добрева, председател на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий““, гр. Силистра.

По време на срещата беше направена демонстрация на роботи от учениците на ОУ „Отец Паисий“, които в момента се използват в часовете по „Роботика“ в училището.

Директорът на ОУ „Отец Паисий“ – г-жа Галя Илиева благодари за изграденото сътрудничество между училището и училищното настоятелство. Тя отбеляза, че с реализирането на този проект ще се постави началото за изграждане на една модерна интерактивна образователна среда с възможности за практическа насоченост на образователния процес.

Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.