До 15 януари 2023 г. е срокът за кандидатстване за участие в SPACE CAMP TURKEY космически лагер за деца от 11 до 15 години.

Темите за участие в конкурса за 2023 година са:
1. Представи си, че си главен готвач на космически кораб след 100 години. Какво е менюто днес и защо?
2. Представи си, че Земята има космически щит. От какво и как ще ни предпазва той?
3. Как изследването на космоса събира и разделя хората?

Информация за кандидатстването може да намерите на сайта на програмата – https://spacecamp.cct.bg/