Основно училище „Отец Паисий“, гр. Силистра е сертифициран център за провеждане на изпитите PTE Young Learners (A1 – A2), с които да докажете Вашите езикови знания.

Pearson English International Certificate (PTE Young Learners) са международни сертификатни изпити за деца от 6 до 13-годишна възраст. Pearson English International Certificate (PTE Young Learners) се състои от 4 изпитни нива, структурирани съобразно Европейската езикова рамка /CEFR/:

Firstwords – pre A1
Springboard – A1
Quickmarch – pre A2
Breakthrough – A2

Структура
Изпитът оценява езиковите знания на кандидатите по четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Всяко едно изпитно ниво е разделено на 2 части:
● писмен изпит – включва изпитните компоненти слушане, четене и писане.
● устен изпит – устно интервю, което се провежда под формата на настолна игра, в която вземат участие до 5 кандидата и изпитващият учител.

Pearson English International Certificate (PTE Young Learners) е създаден да интригува и забавлява децата. Целта на изпита е да направи първия досег на децата до изучаването на английски език интересен и запомнящ се. Нивото на стрес по време на изпита е сведено до минимум, за да могат най-малките кандидати да се чувстват комфортно и да покажат реалните си езикови знания.

Всички изпитни нива са създадени около проследяването на ежедневните приключения на семейство Браун – едно необикновено английско семейство от Лондон.

Изпитът проверява уменията на децата да структурират изречения и да ги употребяват в реален контекст, както и да изпълняват определени комуникативни задачи.

Оценяването на Pearson English International Certificate (PTE Young Learners) се извършва според следните изисквания:

Firstwords
– с обща продължителност от 80 минути (60 минути писмен и 20 минути устен изпит);
– прочитане на английската азбука и разпознаване на простите думи и фрази в писмения и говорим английски език;
– разбиране и говорене за основни факти около живота и обкръжаващата среда.
Springboard
– с обща продължителност от 80 минути (60 минути писмен и 20 минути устен изпит);
– говорене за чувства, навици и предпочитания;
– формулиране на въпроси, за да се получи комуникация;
– четене и слушане с разбиране на ключова информация;
– писане на елементарен текст за личния живот.
Quickmarch
– С обща продължителност от 80 минути (60 минути писмен и 20 минути устен изпит);
– четене с разбиране на текстове;
– слушане с разбиране на познати теми от ежедневието;
– говорене за собствения живот по отношение на навици, предпочитания, нехаресвания, бъдещи планове и минали събития;
– писане на прост текст за собствения живот или позната среда, който може да бъде лесно разбираем.

Breakthrough
– с обща продължителност от 95 минути (75 минути писмен и 20 минути устен изпит);
– описване на усещания;
– даване на указания и обяснения;
– изразяване на предпочитания;
– работа с хипотетични ситуации.

Резултати
Успешно представилите се ученици получават сертификат с безсрочна валидност.

Оценките, които могат да получат успешно издържалите изпита кандидати, са:

Pass – 3 звезди
Pass with Merit – 4 звезди
Pass with Distinction – 5 звезди

Цени на изпитите, разпределени по нива:

Краен срок за регистрация (подаване на заявления) за предстоящата изпитна сесия (месец март) и дати за провеждане на изпитите:

Формулярът за регистрация може да бъде изтеглен оттук: Изтегли формуляр

Подаването на заявленията и внасянето на таксите ще се осъществява на място в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра в посочения по-горе срок, като формулярът следва да бъде представен на хартиен носител, при условие че изпитът ще се държи в град Силистра.

Aкредитирани изпитващи за изпитите Pearson English International Certificate (PEIC) в град Силистра:

Александър Господинов – старши учител по английски език в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра (телефон за контакт: 0895831723)
Нели Йорданова – старши учител по английски език в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра (телефон за контакт: 0885336639)