На 30.01.2023 г. беше открит нов дигитален кът в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра. На срещата присъстваха родители, учители, представители на местната власт и ученици.

Г-жа Радина Добрева, председател на СНЦ „УН ОУ „Отец Паисий““ и г-жа Галя Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“ откриха новоизградения дигитален кът във фоайето на училището.

Проведе се открит бинарен урок по роботика и английски език. Учениците демонстрираха своите умения да програмират с команди на английски език, използвайки новозакупените по проекта роботи.

Дигиталният кът вече е открит за използване от всички ученици, учители и гости както по време на учебните часове, така и през междучасията.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.