„100 дни в училище“ за учениците от I а, I б, I в класове в ОУ „Отец Паисий“, гр.Силистра.

Този ден се отбелязва като ден за равносметка, като символ на постигнатите резултати в учението, труда и творчеството. Всичко на този ден е свързано с числото 100. Числото 100 е и акцент във всеки един учебен предмет. Учениците работиха в интердисциплинарни дейности, в които във всяка учебна задача присъства вълшебното число 100, изработиха си вълшебни очила, през които надникнаха бъдещето си и помечтаха. Работиха в екипи и осъзнаха важността на взаимната подкрепа. Децата са уверени, че вече са големи, знаят и могат повече и смело ще продължат да покоряват все по-високи върхове.

Гости на децата и техни най-добри помощници бяха техните семейства.