• Най-светлата класна стая на 23.02.2023 г. в ОУ „Отец Паисий“ – става на учениците 7а. клас

• Най-препълнената класна стая на 23.02.2023 г. в ОУ „Отец Паисий“ – класната стая на 7 а. клас

• Най-сложният урок представен на 23.02.2023 г. в ОУ „Отец Паисий“ – урокът „Светлина“, иновативен интердисциплинарен урок на английски език по физика и информационни технологии
• Най- емоционално удовлетворени ученици на 23.02.2023 г. от „Отец Паисий“ – учениците от 7а. клас

7а., 7а., 7а. – класът, който пречупи бялата светлина от света на физиката; класът, който влезе в калейдоскопа на дъгата; класът, който изрисува Нютон и най-великите му идеи и постижения в картини, перископ, симулатор и то на английски език.

Горди сме с нашите седмокласници, които доказаха пред гости от цялата област, че изучаването на английски език е смислен приоритет за училището, а нивото на владеенето му е отличителен наш знак за качество, колаборация, креативност на STEM идеята.

Поздравления за екипа учители, който работи с учениците – г-жа Галя Илиева, директор, г-жа Милена Цанева, ст. учител по английски и г-н Никола Тодоров, учител по физика и астрономия и информационни технологии.

Дейността е част от методическо подпомагане на РУО – Силистра по формат и идея на ст. експерт по чужд език Фатме Османова –Атанасова.

Доверието в нас ни мотивира да търсим още нови хоризонти и възможности за иновативни изяви на нашите ученици!