Учениците от ОУ “Отец Паисий“ отбелязаха 14 март – Международен ден на математиката с много настроение и дейности.

Училищният звънец биеше с мелодията на числото пи. Тя е композирана с точност до 122-ят знак след десетичната запетая. Учениците от VI б клас направиха 12 метров гирлянд, като оцветиха 122 цифри след десетичната запетая. Шестокласниците от трите паралелки представиха свои проектни задачи – математически албум, координатна система и постери. Учениците от V и VII. клас отбелязаха събитието с атрактивни шапки от геометрични тела.

Масово участваха и учениците от VII клас с проекти от декартова система и постери.