g

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Протокол № 2 от Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизации, за учениците, които не са предложени за участие в Национален кръг

Протокол № 3 от Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизации, за учениците, които не са предложени за участие в Национален кръг

Протокол на учениците от 7. клас, допуснати до участие в Национален кръг на олимпиадата по История и цивилизации – уч. 2022-2023 г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Резултати от областен кръг на олимпиадата по Физика – 7 клас – уч. 2022-2023 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по Физика – 9 клас – уч. 2022-2023 г.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Резултати от олимпиада по История и цивилизации – областен кръг  V, VI, IX и XI клас – уч. 2022-2023 г

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Резултати от олимпиада по Философия – областен кръг /възрастова група VIII – X клас/

Резултати от олимпиада по Философия – областен кръг /възрастова група  XI – XII клас/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *