Достойно представяне на учениците от от VII клас на НА ОУ „Отец Паисий“ – ВИКТОРИЯ МИХНЕВА, АННА ТОДОРОВА, ЕГЕ РАМАДАН, АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ на Националното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога тук и сега“, което се проведе в периода 28-30.04.2023 г. в гр. Девин.

Поздравления на децата и техните учители по английски език, г-жа Милена Цанева и г-жа Нели Йорданова.