На годишния Педагогически съвет, проведен на 07.07.2023 г., госпожа Галя Илиева – директор на училището, награди изявени учители с награда „Учител  на годината“:

 • За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование – Миглена Гайдарова
 • За постижения в педагогическата практика в образователна област „Български език и литература” – Детелина Терзиева
 • За постижения в педагогическата практика в образователна област “Чужди езици” –  Нели Йорданова
 • За постижения в педагогическата практика в образователна област “Математика, информатика и природни науки” – Атанаска Гинова
 • За постижения в педагогическата практика в образователна област „Обществени науки и гражданско образование” – Галина Димова
 • За постижения в педагогическата практика в образователна област „Изкуства, бит и технологии, преприемачество и физическа култура и спорт” – Николай Петров
 • За постижения в педагогическата практика в целодневната организация на учебния ден – Руска Иванова
 • За постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности (ресурсни учители, педагогически съветници, психолози, логопеди и други педагогически специалисти) – Елка Йорданова
 • Категория „Млад учител на годината“ – Николета Станкова
 • Категория „Екип на годината“ – София Добрева, Венеция Петрова
 • Категория „За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика – Росица Димитрова

 

Поздравления, колеги!