Уважаеми родители,

Във връзка с обаждания на родители за допълнителна поръчка на училищна униформа за учебната 2023-2024 година са направени следните уточнения с фирма ТРЕА:

1. Индивидуална поръчка – на електронна поща на фирма ТРЕА office@trea.bg  може да си направите индивидуална поръчка – посочено училището; точен артикул, размер и брой от училищната униформа; адрес за доставка. Фирма ТРЕА е пуснала в производство малко по-голямо количество над общата поръчка на училището от отделни артикули. Към 21.08.2023 г. не е изпратена общата поръчка за училищна униформа, при възможност индивидуалните поръчки ще бъдат изпратени заедно с общата поръчка на училището преди 15 септември или на посочен адрес за доставка. Фирма ТРЕА ще направи всичко възможно да изпълни индивидуалните поръчки преди 15 септември, но предвид малкото време, което остава до 15 септември, НЕ може да гарантира доставките на индивидуалните поръчки преди началото на уч. 2023-2024 г.

2. Допълнителна обща поръчка от училището – ще бъде направена в края на м. септември 2023 г. Доставката ще бъде извършена през м. октомври – м. ноември 2023 г. В тази връзка са следните уточнения:

От 28.08.2023 г. до 05.09.2023 г. вкл. , 8,00 ч. – 16,00 ч. може да си направите поръчка в ОУ „Отец Паисий“ – Силистра, к. 102. При поръчка в този период мострите на артикулите ще бъдат налични и може да се пробват от децата;

От 07.09.2023 г. до 21.09.2023 г. вкл. , 8,00 – 16,00 ч. поръчка само по размери, без мостри за пробване. Заявките ще се приемат от главния счетоводител на училището, к. 205.

Вижте ценовата оферта на фирма ТРЕА за ученическа униформа.

Оставам на разположение за въпроси, тел. 0897644004.

При проблем ми се обадете.
Г. Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“, Силистра