Уважаеми родители,

Проектът на община Силистра „Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Отец Паисий“ по Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата „Модернизация на образователната среда“ е одобрен. Предстоят последващи процедури и обществени поръчки от страна на община Силистра, преди започване на ремонтните дейности в учебната сграда и физкултурния салон.

Учениците от ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра започват учебната 2023-2024 година в сградата на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.

ОУ „Отец Паисий“ изказва благодарност на община Силистра за възможността най-старото и емблематично училище за гр. Силистра да бъде изцяло обновено и модернизирано.

Галя Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра